Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Khắc Hiếu-
dc.contributor.authorMai, Đức Ngọc (Đồng chủ biên)-
dc.date.accessioned2014-02-19T07:47:20Z-
dc.date.available2014-02-19T07:47:20Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/107-
dc.description.abstractCuốn sách gồm 02 phần. Phần thứ nhất, lý luận chung về ban bản của Đảng. Phần này khái quát văn bản và văn bản của Đảng,thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng. Phần thứ hai, đề cập đến kỹ năng soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng như: yêu cầu và quy trình soạn thảo văn bản của Đảng về công tác tư tưởng, sử dụng văn phong trong soạn thảo văn bản công tác tư tưởng, soạn thảo một số văn bản thường dùng trong công tác tư tưởng...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherChính trị Quốc giavi
dc.subjectSoạn thảo văn bảnvi
dc.subjectCông tác tư tưởngvi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.titleGiáo trình soạn thảo văn bản công tác tư tưởngvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Soan thao van ban.pdf30.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.