Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10754
Title: Thông tin về cuộc xung đột Nga - Ukraine trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Yến Nhi
Advisor: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Cuộc xung đột Nga - Ukraine;Thông tin;Báo mạng điện tử Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng thông tin về cuộc xung đột Nga - Ukraine trên 3 tờ báo được lựa chọn, từ đó nhìn nhận ưu điểm/nhược điểm của thông tin về một sự kiện thời sự chính trị cụ thể trên báo mạng điện tử và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về sự kiện thời sự chính trị quan trọng/tương tự.
Description: 130tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10754
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00032020.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.