Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10752
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Huyền Nga-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Cẩm Thuý-
dc.date.accessioned2023-08-18T07:49:33Z-
dc.date.available2023-08-18T07:49:33Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10752-
dc.description128tr.vi
dc.description.abstractLuận văn bổ sung, hoàn thiện lý thuyết về phỏng vấn và phỏng vấn chân dung. Thông qua khảo sát chuyên mục, rút ra yêu cầu, đặc điểm, thành công và hạn chế của phỏng vấn chân dung, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của thể loại phỏng vấn chân dung trên nền tảng đa phương tiện của báo điện tử.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectChân dungvi
dc.subjectPhỏng vấnvi
dc.subjectDân Việt trò chuyệnvi
dc.subjectĐiện tử Dân Việtvi
dc.titlePhỏng vấn chân dung trong chuyên mục “Dân Việt trò chuyện” của Điện tử Dân Việtvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031992.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.