Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10752
Title: Phỏng vấn chân dung trong chuyên mục “Dân Việt trò chuyện” của Điện tử Dân Việt
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Thuý
Advisor: Vũ, Huyền Nga
Keywords: Chân dung;Phỏng vấn;Dân Việt trò chuyện;Điện tử Dân Việt
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn bổ sung, hoàn thiện lý thuyết về phỏng vấn và phỏng vấn chân dung. Thông qua khảo sát chuyên mục, rút ra yêu cầu, đặc điểm, thành công và hạn chế của phỏng vấn chân dung, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của thể loại phỏng vấn chân dung trên nền tảng đa phương tiện của báo điện tử.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10752
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031992.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.