Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thanh Vân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Trang-
dc.date.accessioned2023-04-10T02:35:38Z-
dc.date.available2023-04-10T02:35:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10428-
dc.description150tr.vi
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài; khảo sát hoạt động hợp tác giáo dục của cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay; đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả của HTQT trong lĩnh vực giáo dục nói chung và hoạt động HTQT tại các cơ sở giáo dục nói riêng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectHợp tác giáo dụcvi
dc.subjectHợp tác quốc tếvi
dc.subjectHàn Quốcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleHoạt động hợp tác giáo dục của cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2016 đến nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00031327.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.