Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10421
Title: Quản lý thông điệp giữ gìn và quảng bá giá trị văn hoá địa phương trên báo chí Nam Định
Authors: Trần, Viết Dư
Advisor: Phạm, Thị Thành
Keywords: Quản lí thông điệp;Quảng bá;Văn hoá địa phương;Báo chí;Nam Định
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn là khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng quản lý thông điệp giữ gìn, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương trên báo chí tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.
Description: 142tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10421
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn thạc sĩ TRẦN VIẾT DƯ.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.