Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10368
Title: Quản trị sản xuất chương trình truyền hình xã hội hóa của công ty truyền thông trên sóng Đài truyền hình Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quản trị;Sản xuất chương trình;Truyền hình xã hội hóa;Công ty truyền thông;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị sản xuất chương trình truyền hình xã hội hóa của công ty truyền thông trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị sản xuất chương trình truyền hình xã hội hóa, bảo đảm chất lượng chương trình THXHH.
Description: 158tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10368
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_nguyen thi van anh.pdf5.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.