Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10364
Title: Thông tin trực quan trên tạp chí Tri thức trực tuyến Zing
Authors: Ngô, Việt Anh
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Thông tin;Trực quan;tạp chí Tri thức trực tuyến Zing
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn là hệ thống hóa vấn đề lý luận và thực tiễn của báo chí thế giới và trong nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu, từ đó bước đầu xây dựng khung lý thuyết về thông tin trực quan trên báo mạng điện tử; khảo sát thực trạng sử dụng thông tin trực quan trên cơ quan báo chí thuộc diện khảo sát (Zing), tìm hiểu các yếu tố tác động đến xu hướng phát triển, để từ đó nhận diện xu hướng sử dụng thông tin trực quan trên báo/tạp chí điện tử.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10364
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_ngo viet anh.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.