Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10359
Title: Quản lý thông điệp về bảo vệ quyền trẻ em trên báo Đảng khu vực Tây Nam bộ
Authors: Lê, Tú Ly
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Quản lí thông điệp;Bảo vệ quyền trẻ em;Báo Đảng;Tây Nam bộ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý thông điệp về bảo vệ quyền trẻ em trên các tờ báo in và báo mạng điện tử khu vực Tây Nam bộ (các báo Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau). Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý thông điệp về bảo vệ quyền trẻ em trên báo in, báo mạng điện tử nói chung và khu vực Tây Nam bộ nói riêng.
Description: 142tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10359
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_le tu ly.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.