Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10338
Title: Công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng hiện nay
Authors: Lê, Minh Nghĩa
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Công tác kiểm tra;Ủy ban kiểm tra;Đảng ủy Công an;Hải Phòng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác kiểm tra của UBKT Đảng ủy CATP Hải Phòng, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra của UBKT Đảng ủy CATP Hải Phòng trong thời gian tới.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10338
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_XDD_le minh nghia.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.