Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10328
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thọ Ánh-
dc.contributor.authorĐàng, Thị Luyên-
dc.date.accessioned2023-03-23T01:22:08Z-
dc.date.available2023-03-23T01:22:08Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10328-
dc.description96tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và từ thực tiễn phương thức lãnh đạo của Đảng ủy lãnh đạo chính quyền các xã của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectLãnh đạo chính quyềnvi
dc.subjectĐảng ủy xãvi
dc.subjectHuyện Chi Lăngvi
dc.subjectLạng Sơnvi
dc.titlePhương thức lãnh đạo chính quyền cùng cấp của đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_XDD_dang thi luyen.pdf975.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.