Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10321
Title: Quản trị truyền thông nội bộ tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Authors: Vũ, Tú Linh
Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hiền
Keywords: Quản trị truyền thông;Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị truyền thông nội bộ, đánh giá thực trạng trong công tác quản trị truyền thông nội bộ của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone, luận văn đề xuất các giải pháp, quy trình quản trị truyền thông nội bộ góp phần nâng cao việc quản trị truyền thông nội bộ tại Tổng Công ty.
Description: 144tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10321
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_vu tu linh.pdf4.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.