Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thị Kim Hoa-
dc.contributor.authorTrần, Nguyễn Hoàng Vũ-
dc.date.accessioned2023-03-22T08:07:55Z-
dc.date.available2023-03-22T08:07:55Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10320-
dc.description120tr.vi
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan, luận văn tiến hành khảo sát nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn phòng chống dịch Covid - 19; phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế, để từ đó đưa ra giải pháp ứng dụng cho việc tổ chức hoạt động truyền thông nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại tỉnh Hà Tĩnh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectTổ chức hoạt động truyền thôngvi
dc.subjectTỉnh đoàn Hà Tĩnhvi
dc.subjectPhòng chống dịch Covid-19vi
dc.titleTổ chức hoạt động truyền thông của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trong giai đoạn phòng chống dịch Covid – 19vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_tran nguyen hoang vu.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.