Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10293
Title: Quan hệ Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2011 đến nay
Authors: Trần, Thị Hồng
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Quan hệ ngoại giao;Việt Nam;Lào;Giáo dục
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2011 đến nay, luận văn dự báo triển vọng và đề xuất một số giải pháp để tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước thời gian tới.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10293
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHDN_tran thi hong.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.