Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLưu, Thúy Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Sơn-
dc.date.accessioned2023-03-21T02:18:04Z-
dc.date.available2023-03-21T02:18:04Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10292-
dc.description148tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ các cơ sở hoạch định, nội dung và thực tiễn triển khai chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ dưới thời Tổng thống Widodo, từ đó đưa ra đánh giá, dự báo chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ thời gian tới và kiến nghị một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectChính sách đối ngoạivi
dc.subjectIndonesiavi
dc.subjectKhu vực Âu – Mỹvi
dc.subjectTổng thống Widodovi
dc.titleChính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ dưới thời Tổng thống Widodo từ năm 2014 đến nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHDN_nguyen the son.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.