Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10290
Title: Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Joe Biden
Authors: Lê, Minh Khương
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Chính sách đối ngoại;Mỹ;Đông Nam Á;Tổng thống Joe Binden
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích những nhân tố tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ đối với ĐNA dưới thời Tổng thống Joe Biden, cũng như phân tích nội dung và thực tiễn triển khai chính sách đối với ĐNA thời gian qua, luận văn đưa ra những đánh giá và dự báo triển vọng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với ĐNA dưới thời Tổng thống Joe Biden. Từ đó có những đánh giá về tác động của chính sách đối ngoại Mỹ đối với ĐNA và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Việt Nam, khu vực trong tình hình hiện tại.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10290
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHDN_le minh khuong.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.