Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10274
Title: Tổ chức sản xuất chương trình chính luận truyền hình ở Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Advisor: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Tổ chức sản xuất chương trình;Chính luận;Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tìm hiểu và hoàn thiện lý thuyết cũng như đề xuất mang tính thực tiễn về “Tổ chức sản xuất chương trình chính luận truyền hình”. Thông quan khảo sát 2 chương trình chính luận nổi bật và có bề dày trên kênh VTV1 của Đài THVN là Sự kiện & Bình luận, và Vấn đề hôm nay, để tổng hợp thành quy trình tổ chức sản xuất mẫu cho các chương trình chính luận truyền hình, phân tích điểm mạnh và điểm yếu, đưa ra đề xuất để có thể áp dụng cải thiện quy trình tổ chức sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng các chương trình chính luận truyền hình nói riêng, và chất lượng của báo chí chính luận nói chung.
Description: 133tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10274
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLBCTT_nguyen thu ha.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.