Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10271
Title: Nhập khẩu và Việt hoá các chương trình Văn hoá - Giải trí phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Quý Phương
Keywords: Nhập khẩu;Việt hóa chương trình truyền hình;Văn hóa - Giải trí;Đài Truyền hình Việt Nam;Kênh VTV3
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng Nhập khẩu và Việt hóa các chương trình Văn hóa – Giải trí phát sóng trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020. Từ đó, chỉ ra được những ưu điểm, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác Nhập khẩu và Việt hóa các chương trình Văn hóa – Giải trí phát sóng trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.
Description: 165tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10271
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLBCTT_nguyen thi huyen.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.