Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10269
Title: Quản lý thông tin về bệnh nhân COVID-19 trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nam
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí thông tin;Bệnh nhân Covid-19;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn thông qua việc hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về bệnh nhân COVID-19 trên báo mạng điện tử thuộc diện khảo sát để làm rõ các vấn đề hoạt động đưa tin về bệnh nhân COVID-19. Từ đó đặt ra vấn đề quản lý thông tin về bệnh nhân COVID-19 trong đại dịch trong thời gian tới, đồng thời đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong việc quản lý thông tin về bệnh nhân COVID-19 trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10269
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLBCTT_nguyen thi hoai nam.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.