Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10222
Title: Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Vũ, Thị Thúy Hằng
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Giảm nghèo bền vững;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo bền vững ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10222
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KTCT_vu thi thuy hang.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.