Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Đình Xây-
dc.contributor.authorNguyễn, Sơn Tùng-
dc.date.accessioned2023-03-02T08:52:00Z-
dc.date.available2023-03-02T08:52:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10129-
dc.description119tr.vi
dc.description.abstractLuận văn đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở Hà Nội, luận văn sẽ đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy đạo đức môi trường nhằm thay đổi hành vi sinh hoạt, tiêu dùng của người Hà Nội hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectĐạo đứcvi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.subjectThói quen tiêu dùngvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleĐạo đức môi trường với việc thay đổi hành vi sinh hoạt, tiêu dùng của người Hà Nộivi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_TrH_nguyen son tung.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.