Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10128
Title: Quản trị truyền thông xây dựng thương hiệu Be Group trong môi trường truyền thông số
Authors: Hứa, Phương Nhi
Keywords: Quản trị truyền thông;xây dựng thương hiệu;Truyền thông số
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn quản trị truyền thông xây dựng thương hiệu trong môi trường truyền thông số và nghiên cứu thực trạng quản trị hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu của Be Group trong môi trường truyền thông số, luận văn đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường quản trị truyền thông xây dựng thương hiệu trong môi trường truyền thông số cho Be Group thời gian tới.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10128
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_hua phuong nhi.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.