Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10126
Title: Quản lý hoạt động của đạo Công giáo ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện nay
Authors: Phạm, Quỳnh Quyên
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Đạo Công giáo;Ninh Bình
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ thực trạng công tác quản lý hoạt động tôn giáo của đạo Công giáo ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của tôn giáo này ở địa phương.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10126
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLXH_pham quynh quyen.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.