Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10117
Title: Quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV (Khảo sát chương trình Phóng sự điều tra, An ninh cuộc sống và Kỹ năng sống từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020)
Authors: Hà, Tuyết Minh
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí;Chất lượng;Trailer;Chương trình truyền hình
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV đối với ba chương trình: “Phóng sự điều tra”, “An ninh cuộc sống” và “Kỹ năng sống”, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý trailer chương trình truyền hình trên kênh ANTV trong thời gian tới.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10117
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLPTTH&BMĐT_ha tuyet minh.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.