Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10095
Title: Giảm nghèo bền vững ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Phạm, Như An
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Giảm nghèo bền vững;Huyện Văn Chấn;Yên Bái
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về giảm nghèo bền vững, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo bền vững ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2025.
Description: 101tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10095
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_KTCT_pham nhu an.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.