Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10087
Title: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Võ, Thị Ngọc Yến
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản lí nhà nước;An ninh;Trật tự;Bình Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận hoạt động QLNN về ANTT trên địa bàn cấp huyện, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường QLNN về ANTT trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thời gian tới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10087
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_vo thi ngoc yen.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.