Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2023-02-27T07:48:55Z-
dc.date.available2023-02-27T07:48:55Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10082-
dc.description131tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện, luận văn nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectĐấu tranhvi
dc.subjectNgăn chặnvi
dc.subjectĐẩy lùivi
dc.subjectSuy thoáivi
dc.subjectĐạo đứcvi
dc.subjectLối sốngvi
dc.subjectĐảng viênvi
dc.subjectTây Ninhvi
dc.titleĐấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_tran thi thu hien.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.