Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thọ Ánh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Ánh Nguyệt-
dc.date.accessioned2023-02-27T07:44:15Z-
dc.date.available2023-02-27T07:44:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10081-
dc.description112tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn về quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng của UBND thành phố Tuyên Quang; luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cánh mạng của UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lí nhà nướcvi
dc.subjectChính sách người có côngvi
dc.subjectỦy ban nhân dân thành phốvi
dc.subjectTuyên Quangvi
dc.titleQuản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_tran thi anh nguyet.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.