Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10080
Title: Quản lý đội ngũ công chức phường của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Trần, Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản lí;Công chức;Thành phố Thủ Dầu Một;Bình Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý đội ngũ công chức phường của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hiện nay, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý đội ngũ công chức phường của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thời gian tới.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10080
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_tran tuan anh.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.