Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10077
Title: Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của các đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Phùng, Thị Phương
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Chất lượng;Bí thư chi bộ;Huyện Quang Bình;Hà Giang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn chất lượng của ĐNBTCB các Đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang , luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng ĐNBTCB ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10077
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_pham thi phuong dung.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.