Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10076
Title: Cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ ở Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Phạm, Thị Phương Dung
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Cải cách hành chính;Thực hiện dân chủ;Ủy ban nhân dân;Bình Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ về lý luận và từ thực tiễn khảo sát thực trạng CCHC gắn với thực hiện dân chủ ở UBND các phường của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tác giả luận văn đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ ở địa phương này trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10076
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_pham thi phuong dung.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.