Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10061
Title: Chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân phường, xã của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Tuấn Minh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Chất lượng;Đại biểu;Hội đồng nhân dân phường;Hội đồng nhân dân xã;Cẩm Phả;Quảng Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn chất lượng Đại biểu HĐND các xã, phường của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng Đại biểu HĐNDcác phường, xã của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10061
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_nguyen tuan minh.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.