Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10051
Title: Năng lực công tác của bí thư đảng ủy xã ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay
Authors: Ngô, Thị Thu Thuỷ
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Năng lực công tác;Bí thư đảng ủy xã;Tuyên Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về năng lực công tác của bí thư đảng ủy xã và xác định phương hướng, đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực công tác của bí thư đảng ủy xã ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10051
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_ngo thi thu thuy.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.