Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10045
Title: Quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hiện nay
Authors: Kim, Ngọc Thế Ngân
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;Giáo dục trung học cơ sở;Bình Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở khoa học công tác quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục phổ thông; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hiện nay; Đề xuất một số giải pháp cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dươngnhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10045
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_kim ngoc the ngan.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.