Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10025
Title: Quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Minh Ý
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí;Công chức Phường;Bắc Từ Liêm;Hà Nội
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận, luận văn khảo sát thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10025
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLXH_nguyen minh y.pdf876.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.