Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10022
Title: Quản lý hoạt động kinh tế báo mạng điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí;Kinh tế;Báo mạng điện tử;Việt Nam;Kỉ nguyên số
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh tế báo mạng điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số thời gian tới.
Description: 147tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10022
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLPT-TH&BMĐT_nguyen van tien.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.