Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10014
Title: Hoạt động ngoại giao công chúng Nga tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2020
Authors: Trần, Anh Tuấn
Advisor: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Hoạt động ngoại giao;Ngoại giao công chúng;Nga;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về ngoại giao công chúng Nga tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2020, luận văn sẽ khảo sát, phân tích và đánh giá các hoạt động ngoại giao công chúng Nga tại Việt Nam thông qua các tổ chức văn hóa, giáo dục, cơ quan báo chí truyền thông.., từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại giao công chúng Nga tại Việt Nam và đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình tiếp thu, mở rộng hoạt động ngoại giao công chúng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu, rộng trong quan hệ quốc tế.
Description: 170tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10014
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLHĐĐN_tran anh tuan.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.