DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Đề tài khoa học : [452]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình phương pháp nghiên cứu và giảng dạy kinh tế chính trị (Dành cho đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị)
     PGS, TS. An Như Hải (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 224tr, 2014)

 DSpace Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập kinh tế chính trị Mác-Lênin
     TS. Trần Thị Ngọc Nga (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 94tr, 2006)

 DSpace Kinh tế chính trị Mác - Lênin phần kinh tế tư bản chủ nghĩa (Tập II)
     (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 68tr, 1994)

 DSpace Nhân vật anh hùng trong sử thi Ấn Độ (Khảo sát sử thu Mahabharata và sự thể hiện nhân vật anh hùng)
     Nguyễn Thị Tuyết Thu (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 324tr, 2013)

 DSpace Địa lý kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam (Lưu hành nội bộ)
     Nguyễn Thị Vân The, Nguyễn Minh Nguyệt (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 150tr, 2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com