Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 9705 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1983Về chiến tranh và quân đội (Tập 2)Mác, C.; Ăngghen, Ph.
1983Về chiến tranh và quân đội (Tập 1)Mác, C.; Ăngghen, Ph.
1984Điều tra chọn mẫu và ứng dụng-
1984Nghệ thuật phát biểu miệngNôgin, E.A.
1985Góp phần vào công tác giáo dục và nghiên cứu lý luậnNguyễn, Đức Bình
1985Chủ nghĩa duy vật lịch sử - Lý luận và vận dụng-
1985Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hộiNguyễn, Thành
1986Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc taLê Duẩn
1986Về Đảng cầm quyềnHồ, Chí Minh
1986Lịch sử phép biện chứng Mác-xít. Từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai đoạn Lê-nin-
1988Hư từ trong tiếng Việt hiện đạiNguyễn, Anh Quế
1989Các tôn giáo (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo): Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đạiPaul, Poupard
1990Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cơ sở lý luận và thực tiễnHà, Minh Đức
1990Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính nhà nước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nướcNguyễn, Duy Gia
1990Lịch sử văn minh Trung Hoa [Lịch sử văn minh Trung Quốc]Will, Durant
1991Tiếng Anh thực hành. Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh.Đắc, Sơn
1991Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII-
1991Văn hóa Sa HuỳnhVũ, Công Quý
1991Kinh thánh cựu ước và tân ước-
1991Hướng dẫn sản xuất chương trình phát thanhBaird, Lois