DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hoặc nhập năm:
Sắp xếp theo: Theo thứ tự: Kết quả/Trang Tác giả/Biểu ghi:
Hiển thị kết quả 21 đến 40 của 4257
< Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1930Nam Phong Tạp chí: Số 150-
1930Nam Phong Tạp chí: Số 148-
1931Nam Phong Tạp chí: Số 162-
1931Nam Phong Tạp chí: Số 158-
1956The Political Economy of GrowthPaul A. Baran
1961Cơ sở khảo cổ họcP.I. Bô-Ri-XCốp-Xki
1962How to do things with wordsAustin, J.L.
1964Toward a Science of Translating: With Special Reference to PrinciplesNida, Eugene A.
1967The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of KnowledgePeter L. Berger; Thomas Luckmann
1967A Linguistic Theory of Translation (Language and Language Learning)Catford, J.C.
1972A Grammar of comtemporary englishRandolph Quirk; Sidney Greenbaum
1976Cohesion in EnglishHalliday, M. A. K.; Hasan, Ruqaiya, joint author.
1977StylisticsI.R, Galperin
1981Understanding the Elements of Literature: Its Forms, Techniques, and Cultural ConventionsTaylor, Richard
1981Better English Pronunciation - 2nd EditionO'Connor, J. D.
1982The Theory and Practice of TranslationNida, Eugene Albert; Taber, Charles Russell
1982A University Grammar of EnglishQuirk, Randolph; Greenbaum, Sidney
1982The Mass Media and Social ProblemsDENNISHOWITT
1983Tuyên truyền và cổ động trực quan trong các cơ quan văn hoáA. F. Vôlôvích
1983Principles of Pragmatics-Longman Linguistics LibraryLeech, Geoffrey N.
Hiển thị kết quả 21 đến 40 của 4257
< Trang trước   Trang sau >

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com