Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 9272 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1930Nam Phong Tạp chí: Số 150-
1930Nam Phong Tạp chí: Số 148-
1931Nam Phong Tạp chí: Số 162-
1931Nam Phong Tạp chí: Số 158-
1961Cơ sở sử khảo cổ họcP.I. Bô-Ri-XCốp-Xki
1962Những vấn đề về phép biện chứng trong bộ tư bản của MácRôdentan, M.
1963Các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác bàn về khoa học lịch sử-
1969Trung Quốc triết học sử đại cươngHồ, Thích
1969Bàn về nền dân chủ xã hội chủ nghĩaLênin, V.I.
1970Mấy vấn đề phương pháp luận sử học-
1970Mấy vấn đề về phương pháp luận sử học-
1975Cách mạng dân chủ dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam (Tập 1)Trường, Chinh
1976Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mớiLê, Duẩn
1977Vai trò của phương pháp luận triết học Mác-Lênin đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên-
1978Các chủng tộc loài ngườiNguyễn, Quang Quyền
1979Sự thật về quan hệ Việt Nam -Trung Quốc trong 30 năm qua-
1979Thông tin xã hội và quản lý xã hộiAfanaxep, V.G.; Trần, Đại
1980Công tác thông tin cổ động ở cơ sở-
1983Tuyên truyền và cổ động trực quan trong các cơ quan văn hóaA. F. Vôlôvích
1983Về chiến tranh và quân đội (Tập 1)Các, Mác; Ph, Ăngghen