Browsing by Author Nguyễn, Trọng Phúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
202295 năm tác phẩm Đường Kách mệnh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiếnNguyễn, Trọng Phúc
2015Chất lượng công tác kết nạp đảng viên là sinh viên các trường đại học ở thành phố Hà Nội hiện nayNguyễn, Thị Thu Hà
2022Con đường xã hội chủ nghĩa - sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sửNguyễn, Trọng Phúc
2015Hiệu quả giáo dục lí luận chính trị cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nayLê, Văn Phong
2022Hoạt động quốc tế và ngoại giao của Hồ Chí Minh một sự nghiệp và tư tưởng lớnNguyễn, Trọng Phúc
2022Mặt trận quân sự và ngoại giao năm 1972 nửa thế kỷ nhìn lạiNguyễn, Trọng Phúc; Nguyễn, Thị Ngọc Mai
2010Nhà nước cách mạng Việt Nam (1945 - 2010)Nguyễn, Trọng Phúc
2022Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân với xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2022Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIIINguyễn, Trọng Phúc
2023Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2023Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
1999Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nướcNguyễn, Trọng Phúc
1999Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào thời kỳ 1930-1954 - Một số bài học kinh nghiệmNguyễn, Trọng Phúc
2007Đổi mới ở Việt Nam thực tiễn và nhận thức lý luậnNguyễn, Trọng Phúc