Thông báo

Tài liệu trong Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để đọc toàn văn tài liệu bạn đọc phải đăng ký tài khoản:
Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email truy cập) qua email: dangkitaikhoan@ajc.edu.vn để được cấp tài khoản, hoặc liên hệ SĐT:(024)38340041.
Bạn đọc Xem Hướng dẫn Đăng nhập tài khoản trong Mục Trợ giúp / Hướng dẫn sử dụng; Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Điện thoại di động. Bạn đọc Xem hướng dẫn truy cập trên các trình duyệt khi Xem trực tuyến tài liệu trong mục Trợ giúp / Xem trực tuyến. Mọi thắc mắc trong quá trình truy cập liên hệ Cô Luyến: 0976396188; Cô Dơn: 0915101879 để được hướng dẫn trực tiếp.

Online Library Wiley

ScienceDirect

Springer Link