DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 4256. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [359]
  DSpace Giáo trình [318]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [33]
  DSpace Luận án tiến sĩ [37]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [2034]
  DSpace Sách tham khảo [1429]
  DSpace Tạp chí [24]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Công tác xuất bản bách khoa toàn thư địa phương ở nước ta hiện nay
    Đỗ Thị Lượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 91tr., 2005)

 DSpace Xuất bản sách của nhà xuất bản công an nhân dân với việc bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người công an nhân dân Việt Nam
    Phạm Thị Mỹ Nương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 129tr., 2007)

 DSpace Tăng cường quản lý nhà nước đối với tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
    Phạm Tuấn Vũ (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 84tr., 2008)

 DSpace Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản nước ta hiện nay
    Trương Thị Văn (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 147tr., 2007)

 DSpace Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1986-2005
    Nguyễn Thị Băng Thanh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr., 2005)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com