Thông báo

Tài liệu trong Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để đọc toàn văn tài liệu bạn đọc phải đăng ký tài khoản:
- Đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện có thể tự đăng ký bằng email nội bộ HVBCTT(***@ajc.edu.vn); - Đối với bạn đọc không sử dụng email nội bộ gửi thông tin (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email truy cập) qua email: thuvienhvbctt@gmail.com để được cấp tài khoản, hoặc liên hệ SĐT:(024)38340041.
Bạn đọc Xem Hướng dẫn Đăng ký và Đăng nhập tài khoản trong Mục Trợ giúp / Hướng dẫn sử dụng; Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Điện thoại di động. Bạn đọc Xem hướng dẫn truy cập trên các trình duyệt khi Xem trực tuyến tài liệu trong mục Trợ giúp / Xem trực tuyến. Mọi thắc mắc trong quá trình truy cập liên hệ Cô Luyến: 0976396188; Cô Dơn: 0915101879; Cô Oanh: 0905424848 để được hướng dẫn trực tiếp.

Online Library Wiley

ScienceDirect

Springer Link