DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 4499. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [452]
  DSpace Giáo trình [321]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [30]
  DSpace Luận án tiến sĩ [52]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [2161]
  DSpace Sách tham khảo [1437]
  DSpace Tạp chí [24]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY
    Võ, Đức Thắng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 117tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY
    Phùng, Thị Phương Thảo (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 116tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY
    Đỗ, Thị Thơm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 131tr., 2018)

 DSpace Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay
    Vũ, Minh Thu (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 106tr., 2017)

 DSpace Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng bền vững ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
    Hứa, Tấn Thảo (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 123tr., 2016)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com