THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email @ajc.edu.vn do Học viện cấp) qua email: dangkitaikhoan@ajc.edu.vn.
Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp.
Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone.
Số điện thoại hỗ trợ bạn đọc:
- Cơ quan: (024)38340041.
- Hotline: Mrs. Luyến: 0976396188; Mrs.Dơn: 0915101879.

Online Library Wiley

ScienceDirect

Springer Link