DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 3585. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [362]
  DSpace Giáo trình [249]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [33]
  DSpace Luận án tiến sĩ [37]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [1983]
  DSpace Sách tham khảo [899]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
    Phạm, Thị Thanh Tịnh (H.: Lao động - Xã hội.- 395 tr.; 24 cm, 2017)

 DSpace BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
    Dương, Xuân Sơn (H. : Văn hoá thông tin. - 237 tr ; 19cm, 1996)

 DSpace BÁO CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - TẬP 2
    Hà, Minh Đức (chủ biên) (H. : Giáo dục.- 184tr ; 21cm, 1996)

 DSpace BÁO CHÍ LƯƠNG TÂM
    Đỗ, Đình Tấn (Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ.- 294tr. ; 21cm, 2016)

 DSpace ẢNH TIN
    Vũ, Huyền Nga (Thông tin và truyền thông.- 205tr. ; 21cm, 2016)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com