THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email @ajc.edu.vn do Học viện cấp) qua email: thuvienhvbctt@gmail.com.
Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp.
Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone.
Trung tâm TTKH tạm dừng phục vụ bạn đọc trực tiếp tại nhà A2 từ ngày 02/12/2022 cho đến khi cải tạo, sửa chữa xong.
Bạn đọc liên hệ công việc và trả tài liệu tại phòng 207, P. 208 (tầng 2) nhà B7.
Từ ngày 13/02/2023, bạn đọc truy cập Thư viện điện tử theo địa chỉ: http://thuviendientu.ajc.edu.vn.
Số điện thoại hỗ trợ bạn đọc: Hotline: Mrs. Luyến: 0976396188.

Online Library Wiley

ScienceDirect

Springer Link