DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 2999. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [48]
  DSpace Giáo trình [223]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [33]
  DSpace Luận án tiến sĩ [22]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [1806]
  DSpace Sách tham khảo [845]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace CHẤT LƯỢNG XUẤT BẢN TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
    TRỊNH THỊ HUYỀN (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 100 tr, 2016)

 DSpace HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    PHẠM THỊ PHƯƠNG (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 109 tr, 2016)

 DSpace XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC BIÊN TẬP VIÊN XUẤT BẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
    NGUYỄN KIM HỒNG (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 116 tr, 2016)

 DSpace SỐ HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
    LÊ MINH ĐỨC (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 95 tr, 2016)

 DSpace HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ XUẤT BẢN VÀ VIỆC THỰC THI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    ĐỖ CÔNG ĐỊNH (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 127 tr, 2016)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com