DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 4260. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [359]
  DSpace Giáo trình [318]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [33]
  DSpace Luận án tiến sĩ [41]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [2034]
  DSpace Sách tham khảo [1429]
  DSpace Tạp chí [24]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY
    Trần, Thị Thanh Huyền (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace GIÁO DỤC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
    Đinh, Thị Thanh Tâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG THỊ TRƯỜNG BÁO WIENER ZEITUNG (CỘNG HÒA ÁO)
    Nguyễn, Thị Bích Yến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY CẤP XÃ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
    Phạm, Văn Hiến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace Công tác xuất bản bách khoa toàn thư địa phương ở nước ta hiện nay
    Đỗ Thị Lượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 91tr., 2005)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com