DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 4545. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [462]
  DSpace Giáo trình [321]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [30]
  DSpace Luận án tiến sĩ [52]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [2196]
  DSpace Sách tham khảo [1438]
  DSpace Tạp chí [24]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân
    ThS. Đào Anh Quân (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 304tr, 2015)

 DSpace Học thuyết kinh tế của Lênin
    TS. Ngô Văn Lương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 176tr, 2012)

 DSpace Kế toán đại cương (Giáo trình nội bộ)
    ThS. Nguyễn Thùy Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 170tr, 2015)

 DSpace Phân tầng xã hội nông thôn nhìn từ giác độ cơ cấu xã hội - lao động, nghề nghiệp (Qua khảo sát xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Tây tháng 7 năm 1997)
    (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 106tr, 1997)

 DSpace Bài tập kinh tế học
    (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 125tr, 2006)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com