THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email @ajc.edu.vn do Học viện cấp) qua email: thuvienhvbctt@gmail.com.
Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp.
Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone.
Trung tâm TTKH mở cửa phục vụ bạn đọc trực tiếp tại nhà A2 từ ngày 28/03/2024: Phòng đọc Báo, Tạp chí (tầng 2); Phòng mượn tự chọn (tầng 3).
Bạn đọc liên hệ công việc: Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu (tầng 4).
Địa chỉ truy cập Thư viện điện tử: http://thuviendientu.ajc.edu.vn.
Số điện thoại hỗ trợ bạn đọc: Hotline: Mrs. Luyến: 0976396188.

Online Library Wiley

ScienceDirect

Springer Link