DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >


 

   Sử dụng " " để tìm chính xác cụm từ; các toán tử AND, OR để kết hợp các cụm từ.Các đơn vị trong Thư viện số

Tổng tài liệu có trong Thư viện số là 2710. Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

  DSpace Đề tài khoa học [47]
  DSpace Giáo trình [208]
  DSpace Giới thiệu sách mới [10]
  DSpace Khóa luận tốt nghiệp [33]
  DSpace Luận án tiến sĩ [22]
  DSpace Luận văn thạc sĩ [1560]
  DSpace Sách tham khảo [808]
  DSpace Thông tin [22]

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xu hướng phát triển của tiểu phẩm báo chí hiện nay
    Bùi, Văn Doanh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004)

 DSpace Vấn đề nông nghiệp nông thôn trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam
    Đinh, Quang Hanh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2005)

 DSpace Vấn đề giáo dục kiến thức trên VTV2
    Trần, Tiến (H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2002)

 DSpace Vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình
    Đỗ, Thanh Phúc (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2005)

 DSpace Vai trò của chuyên mục "những việc cần làm ngay" đối với cuộc đấu tranh chống tiêu cực trên báo chí
    Mạc, Văn Nghĩa (H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004)

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com